Full 1
Søkemonitoroptimalisering
Full 1
Full 1
Vedlikehold av nettsiden til 2500,- kr i året
Full 1
Full 1
Ny hjemmeside til 4000,- kroner
Full 1
Full 1
Høyere rangering i søk!
Full 1
Full 1
Ny hjemmeside til 4000,- kroner
Full 1
previous arrow
next arrow

Få mer trafikk til hjemmesiden!

Søkemonitorers viktigste oppgave er å gi søkeren best mulig svar på sitt søk. Klarer din hjemmeside å svare bedre og mer utdypende enn de andre vil du få øverste plassering i søk på gjeldende nøkkelord.

Utvid tekstene med flere nøkkelord

Man kan se på et søk på nett som et spørsmål. Det bedre og mer utdypende en side svarer på spørsmålet, det høyere plassering vil søkemonitorer gi siden.

Alt dreier seg om nøkkelord. Vi finner de nøkkelordene målgruppen din faktisk bruker i sine søk på internett og gjentar ordene i tekstene slik at de blir til nøkkelord.

Tekst med mye informasjon rundt et emne vil øke nettsidens rangering i søkeresultat. 

Nettsider med mye tekst og dermed flere nøkkelord rangerer mye bedre og bredere i søkeresultater.

Det er ingen begrensning på hvor mange nøkkelord en side kan rangere for i søkeresultat.

Vi finner nøkkelordene

Finn nøkkelord ved hjelp av autoforslagene i Google

Den beste måten å finne nøkkelordene på er å bruke autoforslagene til Google. Man kan betale for andre løsninger som påstår at de finner nøkkelordene målgruppen bruker i søk, men resultatene blir ofte feil.

La oss si at kunden selger innerdører. På eksemplet på bildet har vi skrevet inn innerdører i søkemonitoren, og Google kommer da med autoforslag til fullførelse av setningen. Forslagene rangeres da av Google fra toppen av og nedover etter hvor hyppig ordene er brukt i søk. Som man ser så er «innerdører mål» det mest brukte søkealternativet, og «innerdører byggmax» er minst brukt i søk av alternativene. Vi lager en liste med alle nøkkelordene men utelater Coop, Maxbo og Byggmax da de i dette tilfellet er merkenavn til konkurrenter. Vi ender da opp med en liste med disse nøkkelordene som vi da ønsker å bruke i våre tekster på kundens hjemmeside: innerdører «mål», «hvit», «eik», «klassisk hvit», «heltre», «pris».

Noen av disse nøkkelordene ville i dette tilfellet oppstått naturlig når man legger inn produktene på nettsiden. Men, husk at ordene må gjentas gjennom hele siden 3-5 ganger for at de skal kunne bli sett på som nøkkelord av søkemonitorer.

Hvis vi i dette tilfellet hadde basert oss kun på innleggelse av produkter på nettsiden, hadde vi gått glipp av rangering for mange nøkkelord som vi fant i denne prosessen. Vi hadde også ikke fått med nøkkelordet som er mest brukt i søk, som da er «innerdører mål».

Vi kontakter nå kunden og forteller han at da han selger innerdører så bør vi skrive og legge inn en lengre artikkel som forklarer nøye hvordan man tar mål før man bestiller innerdør. Dette er et spørsmål mange vil ha svar på, og vil dermed gi nettsiden hans mye trafikk fra potensielle kunder.

SEO-tekster

Når vi skriver SEO-tekster til nettsider bruker vi flere pålitelige kilder på internett og flere skjermer. Vi drar da ut det viktigste fra bransjetekstene og baker inn nøkkelordene vi ønsker bruke. Dette er en veldig tidkrevende oppgave og kan sammenlignes med å skrive en særoppgave hvor man da fordyper seg i emnet. 

Prisen bestemmes ut fra hvor mye SEO-tekst kunden ønsker.

Dette er en lukrativ måte å skaffe trafikk til hjemmesiden, og en engangsinvestering.

Andre faktorer som påvirker søkeresultater

1. Domenenavn og autoritet

Domenenavnet er det beste vi har i forhold til rangering i søkeresultat. Problemet er at domenenavnet man ønsker bruke vanligvis ikke kan inneholde det viktigste nøkkelordet man ønsker rangere for, så derfor legger man nøkkelord inn i URL-identifikatoren i stede.
Autoritet er omdømme til domenet, og har ekstremt stor betydning for rangeringen til domenets undersider.

2. URL-identifikatoren

URL-identifikatoren er den delen av URL-en som kommer etter domenenavnet. På siden du er nå er URL-identifikatoren: /mer-trafikk-til-hjemmesiden.
Her er det de fleste gjør feil. Mange legger inn tall, tegn og mye rart her. De er da uvitende om at de ordene man legger inn her utgjør det sterkeste virkemidlet for søkerangering man har etterfulgt av domenenavnet.


3. SEO-tittel

SEO-tittel er tittelen på hver enkelt side. I søkeresultat i Google er SEO-tittelen den teksten du ser over linjen, mens teksten under linjen er metabeskrivelsen. Teksten eller nøkkelordene i SEO-tittelen er søkbare, og her legger man inn de viktigste nøkkelordene man ønsker rangere for på gjeldende side som en overskrift.

4. Fokus nøkkelordsetninger

Fokus nøkkelordsetninger ble tatt i bruk for noen år siden. De ble mottatt med frustrasjon fordi de fleste ikke skjønte forskjellen på fokus nøkkelordsetning og SEO-tittel, da de vanligvis ble ganske like. Forskjellen er at SEO-tittelen er synlig, og ofte kan inneholde et budskap som legges ut som fristende å gå inn på, mens fokus nøkkelordsetningen er skjult, og kun har funksjon i søk.

5. Mobilvennlighet

Det har skjedd et skifte her de siste årene. Større andel av internett trafikken kommer nå fra mobiltelefoner, som da har mindre skjermer enn den klassiske PC-skjermen. Dette fører til at noen nettsider som da ikke trenger være mer en 3-4 år gamle vil se forferdelig ut på en mobiltelefon. De eldre nettsidene ble kun laget for visning på PC-skjerm.

6. Bilder

Har man gamle bilder på hjemmesiden så vil nettsidebyggere ha vanskeligheter med å gjøre bildene om til koder. Dette kan føre til at bildene laster seint, eller ikke laster inn i det hele tatt.
Dette vil man i størst grad oppleve på mobiltelefonen, hvor da det meste av gammelt design får problemer. I verste fall kan det føre til at man mister potensielle kunder som mister tolmodighet.

Vi utbedrer punktene ovenfor, og utvider tekstene på hjemmesiden din, slik at sidene rangerer bedre i søkeresultat.

Trenger du ny hjemmeside?

Vi lager flotte hjemmesider til markedets beste priser!